Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych jest Vinori Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 23 A, 62-006 Gruszczyn, KRS: 0000703376, NIP: 7773297951, REGON: 368736865. Mają Państwo możliwość dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mogą Państwo także skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: ochronadanych@infomania.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać przekazane nam dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 miesiąca, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 7 lat.

Prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul:

( ) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych, w celu udziału
w wybranej rekrutacji prowadzonej przez Vinori Sp. z o.o., Sp. k.”.

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez Vinori Sp. z o.o., Sp. k. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

( ) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych, w celu udziału
w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Vinori Sp. z o.o., Sp. k”.

CLOSE
CLOSE