Klauzule

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vinori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Kolejowa 23A, 62-006 Gruszczyn, NIP: 7773297951, KRS: 0000703376, REGON: 3687368650.

Inspektor ochrony danych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: urszula.graetzer@graetzer-legal.pl, inspektorem ochrony danych jest p. Urszula Graetzer.

CLOSE
CLOSE