fbpx

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 
z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Jako Vinori Sp. z o. o. sp. k., mającą swoją siedzibę przy ul. Kolejowa 23 A, 62-006 Gruszczyn NIP 7773295509, KRS: 0000699729, REGON: 368533990, informujemy, iż pozyskaliśmy Państwa dane osobowe poprzez wynajem bazy danych od firmy Mobime Lead Generation sp. z o.o. sp.k., ul. Wróbla 24/2, 02-736 WARSZAWA (NIP: 6783098862).

Państwa dane osobowe zgodnie z pierwotnie wyrażoną zgodą będą przetwarzane w celach marketingowych W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) nadal jest: Mobime Lead Generation sp. z o.o. sp.k.
 • Vinori Sp. z o. o. sp. k. jako podmiot przetwarzający wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ochronadanych@infomania.pl lub biuro@vinori.pl.

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.

 • Wykorzystamy Państwa dane przez okres ok. 30 dni od daty zakupu bazy, oferując produkty i usługi własne.

 • Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana firmie Mobime Lead Generation sp. z o.o. sp.k.

 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Jako podmiot przetwarzający dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, chroniące przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez administratora danych Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

CLOSE
CLOSE