Regulamin sklepu
 

Obowiązek informacyjny

 

Obowiązek informacyjny dotyczący używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vinori Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 23 A, 62-006 Gruszczyn, NIP: 7773297951.

Inspektor ochrony danych osobowych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest
p. Urszula Graetzer. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: ochronadanych@infomania.pl.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na zasadzie dobrowolności podania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu realizacji zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z Państwa dyspozycją.

Odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy administratora danych.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Pani/Pana uprawnienia: ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem mailowym powołanego przez administratora danych inspektora ochrony danych osobowych.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

CLOSE
CLOSE